Η αρχαία πρωτεύουσα του Μακεδονικού κράτους, οι Αιγές, όπου βρίσκονται τα ανάκτορα, οι βασιλικοί τάφοι και το αρχαίο θέατρο. Υψίστης αρχαιολογικής σημασίας ο τάφος του Φιλίππου με ευρήματα όπως η χρυσή λάρνακα, στεφάνια, η υδρία κ.α. Πρόκειται για έναν αρχαιολογικό χώρο που καθηλώνει τους επισκέπτες ενώ ελκύει  κοινό από όλο τον κόσμο.